Nova čistilica Za lepo lice Mitrovice

JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica serifikovano od strane međunarodnog sertifikacionog tela

Plaža 2017

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2017. god.

Novi kamion za odnošenje smeća

Novi kamion za odnošenje smeća

JKP Komunalije Sremska Mitrovica

Novi kamioni

Traktor za košenje trave

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2016. god.

Nova čistilica JONSTON

Gradska čistoća

Održavanje higijene - zaposleni

Nove kante u centru Grada

Obnavlja se komunalna mehanizacija

Reciklažna ostrva

Ekološke igre za očuvanje planete

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Reciklaža PET-a

Održavanje higijene

Projekat „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA

The Case for Zero Waste - Završena obuka edukatora

Tržnica

Groblje

Nova usluga JKP Komunalija

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Carska palata

Sremska Mitrovica - Fontana cvet

Sremska Mitrovica - Gradska kuća

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

 

Category Archives: Tenderi 2019.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku

ЈN OP – D – 2/19    Rezervni delovi, ugradnja rezervnih delova i srevisiranje za motorna vozila i radne mašine – ponovo za 3 partije – 2
1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
dokument možete pogledati ovde: obaveštenje o zaključenim ugovorima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara u postupku male vrednosti

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara u postupku male vrednosti-priključak  za multifunkcionalno vozilo

dokument možete pogledati ovde: 20190925135921

Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara u postupku male vrednosti PRIKLJUČAK ZA MULTIFUNKCIONALNO VOZILO

Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara u postupku male vrednosti-PRIKLJUČAK ZA MULTIFUNKCIONALNO VOZILO JN MV – D – 13/19, koja je pokrenuta 06.09.2019. godine

za pregled dokumenta :20190916145727 (1)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности ПРИКЉУЧАК ЗА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ВОЗИЛО ЈН МВ – Д – 13/19

Alfred Karcher MC 130

КОМИСИЈА за јавну набавку ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице на основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12, 14/15 и 68/15“) објављује

Одлука о додели уговора за јавну набавку добара у отвореном поступку РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ – ПОНОВО ЈН ОП – Д – 2/19 ОБЛИКОВАНУ У 3 ПАРТИЈЕ

Motor

Одлука о додели уговора за јавну набавку добара у отвореном поступку МОТОРНА ГОРИВА ЈН ОП – Д – 3/19

Motorna goriva

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ ОБЛИКОВАНЕ У 15 ПАРТИЈА – ПОНОВО ЗА 3 ПАРТИЈЕ – 2 ЈН ОП – Д – 2/19

Motor

КОМИСИЈА за јавну набавку ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице на основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12, 14/2015, 68/2015“) објављује

Обавештење о обустави поступка јавне набавке добара у отвореном поступку РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ – ПОНОВО ЗА 3 ПАРТИЈЕ ЈН ОП – Д – 2/19

Motor

ПОЗИВ Понуђачима за подношење понуда за набавку добара у отвореном поступку МОТОРНА ГОРИВА ЈН ОП – Д – 3/19

Motorna goriva

Комисија за спровођење поступка јавне набавке ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице на основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12, 14/15 и 68/15“) објављује

Одлука о обустави поступка РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ ЈН ОП – Д – 2/19

Motor