Javna nabavka dobara u postupku male vrednosti

ELEKTRIČNA ENERGIJA JN MV – D – 1/20  -  nabavka je za 2020 godinu