Godišnji program rada

1. PRANJE ULICA

A. Čišćenje čistilicom, pranje ulica šmrkovima iz cisterne sa čišćenjem slivnika jedanput nedeljno od 01.04. do 31.10.

ULICA m2
DOSITEJEVA 420
SVETOZARA MILETIĆA kol. 1.720
ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 11.400
PALANKA 10.300
KUZMINSKA 5.100
MUZEJSKA 280
SVETLA 400
ILARIONA RUVARCA 200
VOJVODE STEPE 6.000
IRINEJEVA 600
TIMOČKE DIVIZIJE 2.000
B. Čišćenje čistilicom, pranje ulica šmrkovima iz cisterne sa čišćenjem slivnika dva puta nedeljno od 01.04. do 31.10.

ULICA m2
ŽELEZNIČKA kolovoz 3.120
NASELJE S.C. “PINKI” kolovoz 5.950
PARKING IZA S.O. 2.100
PLATO ISPRED ŽEL. STANICE 2.000
JOVANA UDICKOG 400
MILIVOJA NIKOLAJEVIĆA 400
UROŠA PREDIĆA 1.000
SEVERNI BEDEM 2.400
GRANIČARSKA 600
DIOKLECIJANOVA 600
MAKSIMA GORKOG 1.600
VASE STAJIĆA 1.800
UROŠA STOJŠIĆA 2.050
RATARSKA 2.100
RIBARSKA OBALA 2.400
ZANATLIJSKA 600
STARI ŠOR (sa kružnim tokom) 15.700
C. Čišćenje čistilicom, pranje ulica šmrkovima iz cisterne sa čišćenjem slivnika tri puta nedeljno od 01.04. do 31.10.

ULICA m2
TRG NIKOLE PAŠIĆA 1.200
ZMAJ JOVINA 2.050
ŽITNI TRG 1.900
SVETOG SAVE 1.600
BRANKA RADIČEVIĆA 2.700
VUKA KARADŽIĆA 1.800
PIVARSKA 1.000
KRALJA PETRA I 2.700
KRALJA PETRA I (1 mesec manje) 2.500
MASARIKOVA 650
PUŠKINOVA 1.800
PROMENADA Brioni 2.000
PAROBRODSKA 2.200
SOLARSKI TRG 2.350
28. MARTA 500
VODNA 2.350
JUPITEROVA (SAVE KOVAČEVIĆA) 1.500
ŠEĆER SOKAK 3.360
D. Čišćenje čistilicom, pranje ulica šmrkovima iz cisterne sa čišćenjem slivnika šest puta nedeljno od 01.04. do 31.10.

ULICA m2
TRG ĆIRE MILEKIĆA 6.500
TRG SVETOG STEFANA 1.800
SVETOG DIMITRIJA 3.300

2. ČIŠĆENJE ULICA

A. Čišćenje ulica svaki dan sem nedelje od 5:30h-12:30h od 01.01. do 31.12. Izvođač je dužan da prazni korpe za otpatke

ULICA m2
TRG SV. DIMITRIJA 7.490
TRG ĆIRE MILEKIĆA 6.500
ZMAJ JOVINA 2.050
KRALJA PETRA I 9.620
TRG SOLARSKI sa prolazom 2.350
TRG VOJVOĐ. BRIGADA 2.000
VUKA KARADŽIĆA 1.500
TRG SVETOG STEFANA 1.800
SVETI SAVA 1.180
ULICA GRADSKOG PARKA 3.000
MASARIKOVA 400
ŽITNI TRG 4.120
PUŠKINOVA 2.010
28. MARTA 1.000
M. TITA (M. MITROVICA) 10.000
B. Čišćenje ulica svake nedelje od 01.01. do 31.12. Izvođač je dužan da prazni korpe za otpatke

ULICA m2
PLATO ispred SPC PINKI 2.500
TRG SV. DIMITRIJA trotoar, bic. staza sa
sakupljanjem otpadaka sa zelenih površina
7.490
TRG ĆIRE MILEKIĆA 6.500
TRG SOLARSKI sa prolazom 2.350
TRG VOJVOĐ. BRIGADA 2.000
VUKA KARADŽIĆA 1.485
TRG SVETOG STEFANA 1.800
KRALJA PETRA I 9.620
ULICA ULICA GRADSKOG PARKA 3.000
ŽITNI TRG 4.120
C. Pročišćavanje ulica dva puta nedeljno od 01.01. do 31.12. Izvođač je dužan da prazni korpe za otpatke

ULICA m2
Stamb. naselje CENTAR (J. Vidića)
kolovoz, trotoar i parking)
580
ZANATLIJSKA kolovoz, rigole
trotoar
1.980
RIBARSKA OBALA 4.500
M. HUĐI 12.000
D. BAŠTE kol. trotoar, parking 6.500
V. STAJIĆ kolovoz, trotoari 6.500
A. ČARNOJEVIĆA trotoar, kanal,
kolovoz, zeleni pojas
8.000
STARI ŠOR kolovoz, zeleni pojas
kanal, trotoar bez dela kod bolnice
6.900
S. MILETIĆA trotoar 1.500
PEŠAČKI MOST 1.800
VODNA trotoar 2.300
PLATO IZA SO 2.000
Naselje PINKI kol. peš. prelazi 6.500
ŠEĆER SOKAK trot. zel. pojas 2.600
PLATO ISPERD BOLNICE 2.200
JUPITEROVA 770
PROMENADA Brioni 500
PAROBRODSKA trot. zel. pojas 2.000
PROLAZ ZELENO DRVO 800
Plato ispred SPC PINKI 2.500
MUZEJSKA 1.400
ILARIONA RUVARCA 500
RATARSKA 2.950
PIVARSKA 1.850
BRANKA RADIČEVIĆA 2.030
DOSITEJEVA trot. zeleni pojas 420
ŽELEZNIČKA I PLATO 4.700
ĐURE JAKŠIĆA 2.400
D. Pročišćavanje ulica jedanput nedeljno od 01.01. do 31.12. Izvođač je dužan da prazni korpe za otpatke

ULICA m2
BUL. KONSTANTINA VELIKOG 1.400
ŽRTAVA FAŠIZMA 2.450
STEVANA SREMCA 3.050
PALANKA 3.150
16. DIVIZIJE 4.140
Naselje STARI MOST 12.850
SREMSKIH ODREDA 900
22. AVGUST 900
PAŠKA ROMCA 550
FRUŠKOGORSKA do hotela 3.480
Naselje M. P. KAMENJAR 1.950

3. ODRŽAVANJE HIGIJENE JAVNIH POVRŠINA SAKUPLJANJEM OTPADAKA

A. Sakupljanje otpadaka svakodnevno

ULICA m2
CENTRALNI PARK 2.450
OMLADINSKI PARK 4.250
Plato ispred SPC PINKI 206
Trg SV. DIMITRIJA 8.030
KEJ 9.000
B. Sakupljanje otpadaka jednom nedeljno

ULICA m2
Naselje PINKI 8.000
Naselje M. HUĐI 41.000
Naselje DEKANSKE BAŠTE 12.000
Naselje STARI MOST 4.500
Naselje M. P. KAMENJAR 6.000
Naselje STARI GRAD 1.300
Naselje VASE STAJIĆA 8.500
Naselje STEVANA SREMCA 6.700
Trg VOJVOĐANSKIH BRIGADA 150
ŽITNI TRG 700
Trg na ŽEL. STANICI 416
AUTOBUSKA STANICA 1.700
PARK KOD ATLETSKOG STADIONA 6.500
SPOMEN GROBLJE 17.000
ZELENE POVRŠINE ISPREDJAVNIH I KULTURNIH OBJEKATA 8.000

4. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA SAKUPLJANJEM LIŠĆA

ULICA m2
CENTRALNI PARK 2.450
OMLADINSKI PARK 4.250
Plato ispred SPC PINKI 206
Trg SV. DIMITRIJA 5.474
Naselje PINKI 8.000
Naselje M. HUĐI 41.000
Naselje DEKANSKE BAŠTE 12.000
Naselje STARI MOST 4.500
Naselje STARI GRAD 1.300
Naselje M. P. KAMENJAR 6.000
Naselje VASE STAJIĆA 8.500
Trg VOJVOĐAN.BRIGADA 150
ŽITNI TRG 700
Trg i park na ŽEL. STANICI 416
AUTOBUSKA STANICA 1.700
ZELENE POVRŠINE ISPREDJAVNIH I KULTURNIH OBJEKATA 8.000
Naselje STEVANA SREMCA 6.700
ŽELEZNIČKA ULICA 4.700
Plato kod SREMOVOG STADIONA 900

5. ODRŽAVANJE ARTERSKIH BUNARA I ČESMI

ULICA KOLIČINA
28. MARTA 1
Kod ZOP-a 1
U PLANINSKOJ 1
U MASARIKOVOJ 1
CRVENA ČESMA 1
PALANKA 1
BLOK B 1
RADINAČKI PUT 1
PETRA PRERADOVIĆA 1
Naselje M. HUĐI 1
VODNA 1

6. RAD NA UKLANJANJU DIVLJIH DEPONIJA

OPIS KOLIČINA
Traktor IMT-539 sa prikolicom 90
TAM T-80 kiper 20
Dva NK radnika 180

7. PROLEĆNO I JESENJE UREĐENJE GRADA

OPIS KOLIČINA BR. DANA
Traktor IMT-539 sa prikolicom 7 5
TAM T-80 kiper 7 5
Rad 15 NK radnika 7 5

8. DEKORACIJA GRADA

OPIS KOLIČINA
Postavljanje zastave na jarbol 6

9. SO I RIZLA ZA POSIPANJE

OPIS
Nabavka soli i rizle za posipanje

10. ULIČNE KORPE ZA POSTAVLJANJE

OPIS
Nabavka uličnih korpi za postavljanje