JKP "Komunalije" Sremska Mitrovica
  • ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара ДВЕ ТРАКТОРСКЕ ПРИКОЛИЦЕ ДВООСОВИНСКЕ ЈН МВ – Д – 11/14
  • ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара ДВА ТРАКТОРА ЈН МВ – Д – 10/14
  • ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом Уговору за јавну набавку добара ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЈН МВ – Д – 5/14
  • ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом Уговору за јавну набавку добара ЗАШТИТНА ОБУЋА ЈН МВ – Д – 6/14
  • Програм пословања предузећа за 2014. годину
  • ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара ДВА ПУТНИЧКА ВИШЕНАМЕНСКА ВОЗИЛА ЈН МВ – Д – 9/14
  • Počela obuka edukatora – The Case for Zero Waste
  • ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке за набавку добара ДВА ПУТНИЧКА АУТОМОБИЛА ЈН МВ – Д – 8/14
  • ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом Уговору за јавну набавку добара РАДНЕ МАШИНЕ ЗА СЕКТОР “ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО” ЈН МВ – Д – 7/14
  • JAVNI POZIV za nabavku dobara 1000 individualnih 400-litarskih kompostera

Zanimljivosti:


RECIKLIRANJE

Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. Veoma je važno najpre oditi otpad prema vrstama otpadaka. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene.


KOMPOSTIRANJE

Kompost, poznat kao „braun đubrivo“, predstvalja organsku materiju razgrađenu aerobnim putem. Koristi se u vrtlarstvu, hortikulturi i agrokulturi kao poboljšivač zemljišta i đubrivo. Takođe se koristi za kontrolu erozije, poboljšivač zemljišta i potoka, konstrukciju močvara i kao prekrivač deponija.

Novosti:


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара ДВЕ ТРАКТОРСКЕ ПРИКОЛИЦЕ ДВООСОВИНСКЕ ЈН МВ – Д – 11/14

Objavljeno 17.04.2014 u 07:00

Кoмисија за јавну набавкуЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице на основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12“) објављује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности потенцијалним понуђачима за набавку добара ДВЕ ТРАКТОРСКЕ ПРИКОЛИЦЕ ДВООСОВИНСКЕ ЈН МВ – Д - 11/14 [...]


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара ДВА ТРАКТОРА ЈН МВ – Д – 10/14

Objavljeno 16.04.2014 u 07:00

Кoмисија за јавну набавкуЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице на основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12“) објављује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности потенцијалним понуђачима за набавку добара ДВА ТРАКТОРА ЈН МВ – Д - 10/14 Подаци о [...]


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом Уговору за јавну набавку добара ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЈН МВ – Д – 5/14

Objavljeno 15.04.2014 u 07:00

На основу члана 57. став 1. тачка 4 и члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р.С. број 124/12) ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“ ОБЈАВЉУЈЕ О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом Уговору за јавну набавку добара мале вредности ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЈН МВ – Д – 5/14 1. Интернет страница: [...]


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом Уговору за јавну набавку добара ЗАШТИТНА ОБУЋА ЈН МВ – Д – 6/14

Objavljeno 09.04.2014 u 07:00

На основу члана 57. став 1. тачка 4 и члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р.С. број 124/12) ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“ ОБЈАВЉУЈЕ О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом Уговору за јавну набавку добара мале вредности ЗАШТИТНА ОБУЋА ЈН МВ – Д – 6/14 1. Интернет страница: [...]


Програм пословања предузећа за 2014. годину

Objavljeno 08.04.2014 u 07:00

 Пословно име: Јавно комунално предузеће “Комуналије“  Седиште: Сремска Митровица  Делатност: 38.11  Матични број: 08234752  Пиб: 100792579  Надлежна јединица локалне самоуправе: Сремска Митровица С А Д Р Ж А Ј МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. [...]

Web prezentacija Javnog komunalnog preduzeća "Komunalije" iz Sremske Mitrovice