Delatnost

Delatnost JKP “Komunalije” organizovana je u 8 sektora: Gradska čistoća, Higijena grada, Gradsko zelenilo, Pogrebne usluge, Gradska pijaca, Zoohigijena, Parking servis i sektor administracije.

-GRADSKA ČISTOĆA se bavi delatnostima sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na gradsku deponiju iz gradskih, prigradskih i seoskih naselja. Takođe se bavi i selektivnim prikupljanjem PET ambalaže i njene primarne pripreme za recikliranje (presovanje u PET brikete)

-HIGIJENA GRADA na javnim površinama grada obavljaju dve službe: Higijena grada i Mašinsko čišćenje i pranje grada. Radnici ovog sektora održavaju i čiste površinu od oko 95,885 m2, a osnovna delatnost je održavanje higijene i čistoće grada i održavanje čistoće stambenih zgrada.

-GRADSKO ZELENILO podeljeno je na dve službe – Održavanje zelenih površina i Ozelenjavanje zelenih površina. Obe službe opremljene su savremenom mehanizacijom i unutar programa rada, na prostoru od preko 900.000 m2, doprinose lepšem izgledu grada Sremske Mitrovice.
Aktivnosti ovog sektora obuhvataju:
- Sadnju cveća, sanitarno – higijenske mere, okopavanje, orezivanje, mašinsko i ručno košenje trave, održavanje travnjaka i staza, sadnju i održavanje drvoreda, šiblja i žive ograde, cvetnih površina, travnjaka i sezonskog voća, kao i uklanjanje ambrozije s javnih površina po nalogu komunalne policije.
Van sezone aktivna je služba koja čisti i uklanja snežne nanose sa trotoara.

-POGREBNE USLUGE unutar kojih djeluju dve službe: Prodavnica pogrebne opreme i Služba sahranjivanja i održavanja grobalja s uslugama sahranjivanja.

-GRADSKA PIJACA – Osnovna delatnost ovog sektora je upravljanje gradskim pijacama, što podrazumeva iznajmljivanje tezgi na pijacama, održavanje pijaca i pružanje drugih pijačnih usluga. U sklopu ove jedinice nalaze se tri gradske pijace, na površini od oko 15.000 m2.

-ZOOHIGIJENA – ovaj sektor organizuje i sprovodi aktivnosti uklanjanja pasa i mačaka lutalica s teritorija grada i prigradskih naselja. Služba je na raspolaganju i građanima Sremske Mitrovice, kao i pravnim osobama. Svoju delatnost Zoohigijena obavlja na human način, odvoženjem u privremeno prihvatilište za tu namenu, u skladu s odlukom o ulovima države za zaštitu domaćih i egzotičnih životinja, kao i zakonom koji reguliše ovu oblast.

-PARKING SERVIS čine dve službe: Služba naplate usluge parkiranja i Služba za usluge deponovanja i podizanja vozila

-SEKTOR ADMINISTRACIJE – obavlja administrativne poslove i sastoji se od dve službe: Službe opštih pravnih poslova i Službe za ekonomske, finansijske i knjigovodstvene poslove.

Nakon više od dve decenije samostalnog rada poduzeće uspešno posluje, s osnovnim ciljem da građanima Sremske Mitrovice obezbedi što bolje i lepše uslove za život, uz osnovni moto: “ZA LEPŠE LICE MITROVICE”!