Zoohigijena

Zoohigijena


ZAPOSLENI

U svom sastavu sektor zapošljava 5 radnika.
Rukovodilac: Srećko Čupić, veterinar

Organizaciona šema

DELATNOST

Ovaj sektor organizuje i sprovodi aktivnosti, tj. vrši uklanjanje pasa i mačaka lutalica sa teritorije grada i prigradskih naselja.
Služba je aktivna svakog radnog dana od 6 do 14 časova, ali i po nalogu inspekcije, na teren se izlazi i posle 14 časova kao i vikendom.
Služba je na raspolaganju i našim sugrađanima, kao i pravnim licima pružajući usluge uz novčanu nadoknadu za izvršenu uslugu:

  • Preuzimanje pasa od vlasnika, odlaskom po pozivu na kućnu adresu
  • Hvatanje i uklanjanje pasa i mačaka lutalica na poziv pravnih lica (preduzeća, fabrika, ustanova i sl.)

Životinje-lutalice se hvataju i uklanjaju na human način, odvoze u privremeno prihvatilište za tu namenu u skladu odlukom o uslovima države za zaštitu domaćih i egzotičnih životinja kao i zakonom koji obuhvata ovu oblast.

CENOVNIK USLUGA

VOZNI PARK I MEHANIZACIJA

Služba raspolaže kombi vozilom Fiat Dukato i opremom: mreže, sajle, puška za uspavljivanje životinja.

PLANIRANO 2009.

  • Uređenje privremenog prihvatilišta za pse lutalice
  • Održavanje opreme i vozila.