Ponuda za održavanje čistoće u zajedničkim prostorijama u zgradama kolektivnog stanovanja

Poštovani sugrađani, obaveštavamo Vas da JKP”Komunalije” Sremska Mitrovica želi da sklopiti Ugovor sa Vašom zgradom o održavanje čistoće u zajedničkim prostorijama.

Poverite nama čišćenje:

  • stepeništa,
  • ulaza u zgradu,
  • svetlarnike,
  • ogradu na stepeništima,
  • betoniran prostor oko zgrade u širini 1 m,
  • održavanje čistoće u hodnicima podrumskih prostorija….

Raspored čišćenja definisan ugovorom.

Održavanje higijene u stambenim zgradama po stanaru iznosi 86,69 dinara bez PDV-a.

Plaćanje je objedinjeno kroz račun za smeće, za svaki stan posebno.

Sva pitanja i obaveštenja Predsednici kućnih saveta mogu dobiti u našim prostorijama Stari šor 114, Sremska Mitrovica, telefon 624- 500.

Osoba za kontakt Tamara Milković, referent za odnose sa javnošću.