Detaljan prikaz košenja travnih površina po ulicama

Mašinsko košenje travnjaka
Ulica
m2
Ulica
m2
Kralja Petra I
2.800
Parobrodska
740
Pinkijeva i stari zatvor
1.200
Svetog Save
100
Sutjeska do pruge
16.944
Zmaj Jovina
400
Arsenija Čarnojevića
2.000
Pivarska
800
Stari šor i plac preko puta Komunalnog
7.300
Dositejeva
300
Stari šor
3.480
Šećer sokak
800
Žrtava Fašizma
700
M. Ivanića do Šenoine
2.200
Železnička
13.800

Kombinovano košenje travnjaka (ručno + traktorsko) sa sakupljanjem trave
Ulica
m2
Ulica
m2
Palanka
33.034
P. Preradovića (Popovićeva škola)
2.480
Konstantina Velikog
35.000
Naftagas – Miv
1.055
Konstantina Velikog – kanal
13.926
Vase Pelagića
4.004
Raskrsnica Rumska malta (od Rakić pumpe )
18.733
Kuzminska
4.900
Keršovanijeva (Katoličko groblje)
2.472
Đure Daničića (deo pored škole i kanal)
2.247
P. Preradovića (Katoličko groblje)
1.846
Od male pruge do rampe (Žitna pijaca)
12.800
Save Kovačevića (ulaz u Spomen groblje)
2.200
Ratarska
2.200
Jupiterova
3.000
Ribarska obala
300
Dušana Popovića (pored dispanzera)
414
Đure Jakšića
770
Jovana CvijićA (od M.Obilića – Jupiterova)
4.266
Tarasa Ševčenka
11.245
Miloša Obilića – kanal
12.248

Vodna (prema potrebi)

NAPOMENA: U stambena naselja za ovu godinu se planira košenje naselja “22 Avgust” KPD u površini 35.000 m2 od toga 20.000 m2 mašinsko i 15.000 m2 ručno košenje.