Vizija Preduzeća

 

Izveštaj o poslovanju i investicionim ulaganjima
JKP Komunalija za period januar-decembar 2007. godine.

 

Sektor GRADSKO ZELENILO – 2007.

Pored redovnih poslova održavanja zelenih površina, košenja i zasađivanja cvetnih leja na javnim površinama, po Planu i Programu poverenih poslova, ozelenjene i uređene cvetnim lejama i nove kružne raskrsnice: Vojarna, Naselje blok B i stambeno naselje Kamenjar.
Rekonstrukcija centralnog Gradskog parka je urađena po predviđenom planu radova.
Rekonstrukcija zelenih površina i sadnica na putu R103
I N V E S T I C I J E (2007)
Nabavka radnih mašina trimera ( STIHL FS 350-450) 10 KOM. U VREDNOSTI 600.000,00 dinara,
Nabavka traktora “Toma Vinković” za košenje sa rotacionom kosačicom u vrednosti od 1.700.000,00 dinara,
Nabavka delova za održavanje radnih mašina , trimera i rajdera u vrednosti od 300.000,00 dinara.

 

Sektor ODRŽAVANJE HIGIJENE – 2007.

Remont traktora IMT 539
Remont čistilice Dulevo, zamena četki i lanaca i lančanika

 

Sektor GRADSKA ČISTOĆA

I N V E S T I C I J E (2012)
Nabavka vozila za sakupljanje smeća sa sistemom potisne ploče, marke VOLVO model FES 42R
I N V E S T I C I J E (2008)
Nabavka vozila za sakupljanje smeća sa sistemom potisne ploče, zapremine 16m3
I N V E S T I C I J E (2007)
Nabavka jednog specijalnog vozila sa rotacionim sistemom za nabijanje smeća, TIP mercedes 1824-Axor
Urađeni generalni remonti motora na četiri vozila, redovno održavanje i popravka vozila

 

Sektor POGREBNE USLUGE – 2007.

Izgradnja betonskih staza za jedno grobište na centralnom groblju
Popravka glavne kapije na starom katoličkom groblju
Izgradnja česme na starom katoličkom groblju
Izgradnja 320 opsega za 1 i 2 grabna mesta na centralnom groblju
I N V E S T I C I J E
Poslovi rekonstrukcije starih grobalja (Jevrejsko groblje -15 spomenika je rekonstruisano, Pravoslavno groblje-popravljena kapija, Rusinsko groblje-krčenje šiblja i uređenje zapuštenih površina i dr.)

 

Sektor GRADSKA PIJACA – 2007.

I N V E S T I C I J E
Završena je rekonstrukcija i adaptacija zgrade Tržnice na Gradskoj pijaci
Krečenje i uređenje službenih prostorija i javnog toaleta na Gradskoj pijaci u iznosu od 50.000,00 dinara
Proširena je zelena pijaca za 13 tezgi koje se izdaju na mesečnom nivou

 

Sektor ZOOHIGIJENA – 2007.

U toku 2008.godine služba je uklonila sa ulica i javnih površina na teritoriji grada (zaključno sa 31. decembrom 2008. godine) 571 psa lutalicu i pse koji su se našli na javnim površinama bez obeležja i prisustva vlasnika. Od toga jedan broj je vraćen vlasnicima ili udomljen, a nad preostalima je sproveden redovan zakonski postupak eutanazije.
U okviru svojih redovnih aktivnosti RJ “Zoohigijena” je pružala usluge i trećim licima, odnosno građanima po zahtevu, a u skladu sa mogućnostima i tehičkom opremljenosti RJ.

 

Sektor PARKING SERVIS – 2007.

U periodu zaključno sa oktobrom mesecem, uklonjeno je oko 100 nepropisno parkiranih vozila .

 

EDUKACIJA – 2007.

Nabavka putničkog vozila
Nabavka dostavnog lakog vozila u iznosu od 700.000,00 dinara