Održavanje zajedničkih prostorija

Čišćenje zajedničkih prostorija izvršava se jedanput nedeljno.

Naselje/ulica
16.Divizije 28
16.Divizije 10
Dekanac 5-1
Dekanac 5-2
Dekanac 6
J.Trajković 4b
Jug Bogdana15
Kamenjar 12
Kamenjar 2
Kamenjar 8
Masarikova 1
Matije Huđi 17
Matije Huđi 23
Matije Huđi 30
Matije Huđi 32
Matije Huđi 43
Matije Huđi 49
Matije Huđi 56
Matije Huđi 57
Matije Huđi 59
Matije Huđi 61
Matije Huđi 63
Matije Huđi 67
Matije Huđi 73
Matije Huđi 77
Promenada 3
Promenada 5
R.Vitasović 6
Stari Most 16
Stari Most 23
Stari most 25
Stari most 8
Stari Šor 105 b
Svetog Dimitrija 6
Svetozara Miletića 35
Vojvode Stepe 1
Vojvode Stepe 3
Vojvode Stepe 4