Organizaciona struktura

Direktor: Radoslav Jevremović, dipl. ekonomista
Tehnički direktor: Goran Crnojački, ing. poljoprivrede
Šef finansijske službe: Jelena Buček
Šef pravne službe: Vladimir Radosavljević

Sektor Gradska čistoća: Rukovodilac Ranko Jakovljević

Sektor Održavanje higijene na javnim površinama: Rukovodilac Dalibor Ivanović

Sektor Gradsko zelenilo: Rukovodilac Jovan Kličarić

Sektor Pogrebne usluge: Rukovodilac Zoran Đukić

Sektor Gradska pijaca: Rukovodilac Radisav Savić

Sektor Zoohigijena: Rukovodilac Srećko Čupić

Sektor Parking servis: Rukovodilac Dušan Šarac, dipl. ekonomista