Nova čistilica Za lepo lice Mitrovice

Plaža 2017

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2017. god.

Novi kamion za odnošenje smeća

Novi kamion za odnošenje smeća

JKP Komunalije Sremska Mitrovica

Novi kamioni

Traktor za košenje trave

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2016. god.

Nova čistilica JONSTON

Gradska čistoća

Održavanje higijene - zaposleni

Nove kante u centru Grada

Obnavlja se komunalna mehanizacija

Reciklažna ostrva

Ekološke igre za očuvanje planete

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Reciklaža PET-a

Održavanje higijene

Projekat „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA

The Case for Zero Waste - Završena obuka edukatora

Tržnica

Groblje

Nova usluga JKP Komunalija

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Carska palata

Sremska Mitrovica - Fontana cvet

Sremska Mitrovica - Gradska kuća

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

 

Category Archives: Tenderi 2018.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара у поступку мале вредности ПРИКЉУЧЦИ ЗА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ВОЗИЛО ЈН МВ – Д – 12/18

MC 130

Одлука о додели уговора за јавну набавку добара у поступку мале вредности ПРИКЉУЧЦИ ЗА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ВОЗИЛО ЈН МВ – Д – 12/18

MC 130

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности ПРИКЉУЧЦИ ЗА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ВОЗИЛО ЈН МВ – Д – 12/18

MC 130

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара мале вредности ПИК АП ТЕРЕТНО ВОЗИЛО – 3 ком. ЈН МВ – Д – 10/18

Pikap vozilo

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара мале вредности ПУТНИЧКО ВОЗИЛО – 3 ком. ЈН МВ – Д – 11/18

Putničko vozilo

Одлука о додели уговора за јавну набавку добара у поступку мале вредности ПИК АП ТЕРЕТНО ВОЗИЛО – 3 ком. ЈН МВ – Д – 10/18

Pikap vozilo

Одлука о додели уговора за јавну набавку добара у поступку мале вредности ПУТНИЧКО ВОЗИЛО – 3 ком. ЈН МВ – Д – 11/18

Putničko vozilo

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу Рока за пријем Понуда за јавну набавку добра мале вредности – ПУТНИЧКО ВОЗИЛО – 3 ком. број ЈН МВ – Д – 11/18

Putničko vozilo

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р.С. број 124/12, 14/2015 и 68/2015) ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“ ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗМЕЊЕНА И ДОПУЊЕНА КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПУТНИЧКО ВОЗИЛО – 3 ком. путем финансијског лизинга ЈН МВ – Д – 11/18

Putničko vozilo

Pitanja i Odgovori u vezi Konkursne dokumentacije za Javnu nabavku dobara male vrednosti PUTNIČKO VOZILO – 3 kom. JN MV – D – 11/18

Putničko vozilo

Poštovani,

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik R.S.” br. 124/12, 14/15 i 68/15) objavljujemo odgovore na postavljena pitanja potencijalnog ponuđača.