Gradska pijaca

ZAPOSLENI

U ovom sektoru zaposleno je 16 radnika:
Rukovodilac: Radisav Savić

Organizaciona šema

DELATNOST

Osnovna delatnost ovog sektora je gazdovanje gradskim pijacama, što podrazumeva iznajmljivanje tezgi na pijacama, održavanje pijaca i pružanje drugih pijačnih usluga.
U sklopu ove jedinice nalaze se tri gradske pijace, što je površina od oko 15.000 m2

 • Gradska pijaca (površina 2.770 m2, ukupno 362 tezge + 32 vitrine u tržnici)
  • Zeleni deo ima 217 tezgi prve i druge kategorije, koje se izdaju u zakup na mesečnom i godišnjem nivou.
  • Robni deo ima 135 tezge.
  • Tržnica ima 32 tezgi.
  • Lokali na Gradskoj pijaci (12 lokala):
   • dva lokala čiji su zakupci:
    • Mesnica “Mesoprodukt”,
    • Ribarnica “Fish line”
   • devet novoizgrađenih lokala:
    • Lokal br. 1 – mesnica “Meso-Produkt” Ruma,
    • Lokal br. 2 – pekara “Kosmos” Sremska Mitrovica,
    • Lokal br. 3 – TRIK “Ljiljana” Sremska Mitrovica,
    • Lokal br. 4 – TRIK ” Tweety” Sremska Mitrovica,
    • Lokal br. 5 – KTKR “Garfild” No 2 Laćarak,
    • Lokal br. 6 – TRIK “Dins”
    • Lokal br. 7 – “Ledinić” Sremska Mitrovica,
    • Lokal br. 8 – TRIK “Sandra” Sremska Mitrovica,
    • Lokal br. 9 – pekara “Kosmos” Sremska Mitrovica.

 

 • Pijaca u naselju Matija Huđi (površina 400 m2, ukupno 24 tezge)
  • Zelena (20 tezge)
  • Robna (4 tezge)

CENOVNIK USLUGA

URAĐENO 2008.

I N V E S T I C I J E

 • Završena je rekonstrukcija i adaptacija zgrade Tržnice na Gradskoj pijaci
 • Krečenje i uređenje službenih prostorija i javnog toaleta na Gradskoj pijaci u iznosu od 50.000,00 dinara
 • Proširena je zelena pijaca za 13 tezgi koje se izdaju na mesečnom nivou

PLANIRANO 2009.

 • Ograđivanje pijace
 • Krečenje i uređenje kancelarija i sanacija krova
 • Gasifikacija službenih prostorija
 • Klimatizacija tržnice