Program poslovanja preduzeća za 2016. godinu

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ”