Kontakt

Korisnički servis je služba u kojoj možete dobiti sve informacije o sistemu parkiranja u Sremskoj Mitrovici, kupiti parking karte, podneti zahtev za povlaštene i pretplatne karte, popuniti reklamaciju za izdatu doplatnu kartu kao i izvršiti plaćanje po istoj.

 

Adresa: Zanatlijska br. 4, 22000 Sremska Mitrovica
Telefon/Fax: 022/639-194
Telefon: 022/621-436
E-mail: komunalije6@mts.rs

<<Povratak na stranicu Parking servisa