Realizacija programa poslovanja za 2023. godinu

I kvartal 2023
II kvartal 2023
III kvartal 2023
IV kvartal 2023