Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku

ЈN OP – D – 2/19    Rezervni delovi, ugradnja rezervnih delova i srevisiranje za motorna vozila i radne mašine – ponovo za 3 partije – 2
1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
dokument možete pogledati ovde: obaveštenje o zaključenim ugovorima