Najčešća pitanja

Koliko parking zona ima u Sremskoj Mitrovici?
U Sremskoj Mitrovici postoje tri zone: prva – crvena zona, druga – zelena zona, treća – žuta. Parking zone

Koliko dugo mogu svoje vozilo da ostavim parkirano u zoniranom delu grada?
U svim zonama možete parkirati neograničeno. U ulici u kojoj ste bili možete vozilo ponovo parkirati nakon 60 minuta.

Na koje načine mogu da platim parking?
Parking možete platiti parking kartom ili slanjem SMS poruke. Takođe, imate i mogućnost da kupite povlašćenu, onosno pretplatnu parking kartu, koje se izdaju na duži vremenski rok. Povlašćene parking karte mogu biti mesečne i godišnje. Pretplatne parking karte mogu biti mesečne i godišnje. Način plaćanja

Kako da platim parkiranje parking kartom?
Postoji više vrsta parking karata (za crvenu zonu, za zelenu zonu, za žutu zonu). Kupljenu kartu je neophodno poništiti na način na koji je to objašnjeno na karti i istu istaknuti na vidnom mestu sa unutrašnje strane vetrobranskog stakla, kako bi je kontrolor parkiranja mogao proveriti. Plaćanjaje parking kartom

Gde mogu da kupim parking kartu?
Parking karte se prodaju na svim kioscima “Bolera”, “Štampe” i “Srem pressa” koji se nalaze na zoniranim parkiralištima ili u njihovoj neposrednoj blizini.

Gde mogu da kupim povlašćenu parking kartu?
Povlašćena parking karta se izdaje u prostorijama Parking servisa, na osnovu prethodno podnetog zahteva i uplate predviđenog iznosa određenog važećim cenovnikom. Pravo na povlašćenu parking kartu imaju lica koja, u okviru zoniranog područja, imaju prijavljeno prebivalište ili imaju registrovano sedište radnje, preduzeća ili neke druge organizacije. Povlašćena parking karta može biti mesečna ili godišnja.

Gde mogu da kupim pretplatnu parking kartu?
Pretplatna parking karta se izdaje u prostorijama Parking servisa, na osnovu prethodno podnetog zahteva i uplate predviđenog iznosa određenog važećim cenovnikom. Pravo na pretplatnu parking kartu imaju sva lica. Pretplatna parking karta može biti mesečna i godišnja.

Po čijem nalogu “pauk” uklanja vozilo?

Vozila se uklanjaju po nalogu komunalne inspekcije, saobraćajnog inspektora ili saobraćajne policije.

Koja dokumenta su potrebna za pretplatnu kartu?
Za izdavanje pretplatne parking karte (PPK) fizičkom licu potrebno je popuniti Zahtev za izdavanje pretplatne parking karte fizičkom licu uz koji se prilaže fotokopija lične karte i saobraćajne dozvole (originali na uvid).

Da li se taksa za rezervaciju parking mesta – dnevno smatra uručenom ukoliko je vozač zatekne na vozilu?
Taksa za rezervaciju parking mesta – dnevno (nalog za plaćanje) se smatra uručenom postavljanjem na prednje vetrobransko staklo automobila, bez obzira da li je vozač prisutan ili ne.

Koja su dokumenta potrebna za stanarsku povlašćenu parking kartu?
Za izdavanje povlašćene pretplatne parking karte (PPPK) stanaru (tzv. stanarska karta) potrebno je popuniti Zahtev za izdavanje povlašćene pretplatne parking karte fizičkom licu uz koji se prilaže fotokopija lične karte i saobraćajne dozvole (originali na uvid).

Koliko dugo mogu parkirati vozilo ako plaćam mobilnim telefonom?
Dozvoljeno vreme trajanja parkiranja jednako je bez obzira na način kojim plaćate. Neograničeno je u svim zonama.

Ko sve može koristiti SMS uslugu?
Pre-paid korisnici i post-paid pretplatnici. Parkiranje putem SMS-a mogu platiti korisnici Telekom (064, 065, 066), Telenor (062, 063, 069) i VIP (060, 061) mobilne mreže.

Može li se putem SMS poruka platiti parkiranje za više sati odjednom?
Vreme trajanja parkiranja Vašeg vozila mora biti u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima Skupštine Grada Sremska Mitrovica, a slanjem jedne SMS poruke na odgovarajući kratki broj zone možete platiti parking za jedan sat parkiranja. U svim zonama mogu da se pošalju dve i više vezanih poruka na predviđene brojeve čime ćete platiti parking za dva ili više sati parkiranja.

Kako mogu da proverim kolika je cena parkiranja putem SMS usluge?
Cena parking usluge određene su po zonama. Kada pošaljete SMS za plaćanje parkiranja, ili pak za produženje, primićete povratni SMS u kojem će biti navedena cena koja će Vam biti naplaćena.
Za plaćanje parkiranja u crvenoj zoni, SMS poruku treba poslati na broj 8221 za jedan sat parkiranja, a za celodnevno parkiranje treba poslati SMS na broj 8224. Cena poruke za jedan sat parkiranja je 50,00 dinara, dok je cena poruke za celodnevno parkiranje 250,00 dinara.
Za plaćanje parkiranja u zelenoj zoni, SMS poruku treba poslati na broj 8222 za jedan sat parkiranja, a za celodnevno parkiranje treba poslati SMS na broj 8225. Cena poruke za jedan sat parkiranja je 35,50 dinara, dok je cena poruke za celodnevno parkiranje 120,00 dinara.
Za plaćanje parkiranja u žutoj zoni, SMS poruku treba poslati na broj 8223 za jedan sat parkiranja, a za celodnevno parkiranje treba poslati SMS na broj 8226. Cena poruke je za jedan sat parkiranja je 35,50 dinara, dok je cena poruke za celodnevno parkiranje 120,00 dinara.

Šta ako ipak nađem taksu za rezervaciju parking mesta – dnevno na svom automobilu?

Čuvajte potvrdnu SMS poruku sve dok se ne uverite da je sve prošlo u redu. Ukoliko ipak dobijete taksu za rezervaciju parking mesta – dnevno, potvrdna SMS poruka je dokaz da ste parkiranje platili, tako da na osnovu nje možete da podnesete zahtev za reklamaciju.

Postoje li još neki dodatni troškovi koje moram da platim ako koristim SMS uslugu?
Osim cene parkiranja koju morate platiti za Vaše vozilo, biće Vam naplaćena i cena poslate SMS poruke kojom ste platili parkiranje.

Kako da platim parkiranje SMS-om?
SMS sa registarskim brojem Vašeg vozila bez razmaka (npr. SM123AA) pošaljite na broj za odgovarajuću zonu. Plaćanjanje SMS-om

<<Povratak na stranicu Parking servisa