Administracija

JKP

 ZAPOSLENI

Sektor administracije u okviru koje se formiraju 2 službe i to:

  • Služba opštih i pravnih poslova i
  • Služba za ekonomske, finansijske i knjigovodstvene poslove.

Sektor ima 34 zaposlena.

Organizaciona šema

DELATNOST

Sektor administracije se bavi administrativnim poslovima.