Javna nabavka dobara u otvorenom postupku

KAMION ZA ODVOZ I DEPONOVANJE OTPADA – PODIZAČ  JN OP – D – 4/19