Kontakt


Прикажи ЈКП Комуналије на већој мапи

DIREKCIJA

Adresa: Stari šor 114
22000 Sremska Mitrovica
Telefon: +381 22 624 500
+381 22 625 983
Fax direktora: +381 22 623 892
Fax: +381 22 624 521
E-mail zamenika direktora: komunalije5@mts.rs

 

UPRAVLJAČKA STRUKTURA PREDUZEĆA

Nadzorni odbor Ime i prezime Telefon Ostala angažovanja – funkcije
Predsednik nadzornog odbora Dejan Stepanović 022 624500 Zamenik direktora Poljoprivrednog instituta Sremska Mitrovica
Član nadzornog odbora Branko Kozlina 022 624500 Radnik u JKP “Komunalije”
Član nadzornog odbora Nebojša Ognjenović 022 624500 Direktor srednje Prehrambeno šumarske škole

 

SEKTORI

Sektor Gradska čistoća
(i mašinska baza)
022 629 120
Bul. Konstantina Velikog bb
Sekor Gradsko zelenilo 022 621 924
Stari šor 94
Sektor Održavanje higijene na javnim površinama 022 621 924
Stari šor 94
Sektor Pogrebne usluge
(i prodavnica pogrebne opreme)
022 623 110
Stari šor 94
Sektor Gradska pijaca 022 621 904
Puškinova
Sektor Zoohigijena 069 712 475
Bul. Konstantina Velikog bb
Sektor Parking servis 022 621 436
Zanatlijska 4
Depo parking servisa 022 629 123
Bul. Konstantina Velikog bb (do same pruge)
Sektor Administracija 022 624 500
Stari šor 114 (sektor Administracije smešten je u prostorijama Direkcije)

 

RUKOVODSTVO

Direktor: Radoslav Jevremović, dipl. ekonomista
Tehnički direktor: Goran Crnojački, ing. poljoprivrede
Šef finansijske službe: Jelena Buček
Šef pravne službe: Vladimir Radosavljević
Sektor Gradska čistoća: Ranko Jakovljević
Sektor Gradsko zelenilo: Jovan Kličarić
Sektor Održavanje higijene
na javnim površinama:
Željko Stokanov
Sektor Pogrebne usluge: Zoran Đukić
Sektor Gradska pijaca: Radisav Savić
Sektor Zoohigijena: Srećko Čupić
Sektor Parking servis: Dušan Šarac, dipl. ekonomista

 

Marketing služba

Referent za odnose sa javnošću: Tamara Milković

Postavite pitanje, pošaljite primedbu na naš rad ili tražite zahtev za nekom uslugom…

Popunite donji formular i pošaljite, trudićemo se da Vam u najkraćem roku odgovorimo!

Ime i prezime:
Kontakt:
(telefon ili e-mail)
Pitanje/primedba/zahtev: