Plaža 2017

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2017. god.

Novi kamion za odnošenje smeća

Novi kamion za odnošenje smeća

JKP Komunalije Sremska Mitrovica

Novi kamioni

Traktor za košenje trave

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2016. god.

Nova čistilica JONSTON

Gradska čistoća

Održavanje higijene - zaposleni

Nove kante u centru Grada

Obnavlja se komunalna mehanizacija

Reciklažna ostrva

Ekološke igre za očuvanje planete

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Reciklaža PET-a

Održavanje higijene

Projekat „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA

The Case for Zero Waste - Završena obuka edukatora

Tržnica

Groblje

Nova usluga JKP Komunalija

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Carska palata

Sremska Mitrovica - Fontana cvet

Sremska Mitrovica - Gradska kuća

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

 

Category Archives: Projekat

IPA PROGRAMI PREKOGRANIČNE SARADNJE

NAJAVA

The Case for Zero Waste

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA “STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA”, Sremska Mitrovica, 27.11.2015. g. u Zgradi Opštine Sremska Mitrovica, početak u 11h.

Forum o upravljanju otpadom

Forum o upravljanju otpadom

U okviru projekta prekogranične saradnje Srbija – Hrvatska “Stvaranje društva bez otpada”, u Sremskoj Mitrovici je održan četvrti po redu forum učesnika prekograničnog programa o upravljanju otpadom.

UPRAVLJANJE OTPADOM U FRANCUSKOJ – STUDIJSKA POSETA GRADU NEVER PROJEKTNOG TIMA JKP „KOMUNALIJE“ SREMSKA MITROVICA

Upravljanje otpadom u Francuskoj-studijska poseta gradu Never projektnog tima JKP Komunalije Sr. Mitrovica

U okviru projekta “The case for zero waste” – Stvaranje društva bez otpada organizovano je studijsko putovanje u Grad Never, Francuska, sa ciljem edukacije i transfera znanja i iskustava EU eksperata u oblasti upavljanja otpadom.

Dodela 1000 plavih kanti za separaciju PET ambalaže, papira i kartona

Plava kanta

U okviru projekta “Stvaranje društva bez otpada”, JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica, do 22.05. se vrši dodela 1000 plavih kanti za separaciju PET ambalaže, papira i kartona, individualnim domaćinstvima (spisak ulica je na flajeru).

KANTE KOJE U SVETU IMAJU SAMO LONDON, OSIJEK I SREMSKA MITROVICA

Nove kante u centru Grada

THE CASE FOR ZERO WASTE - logos UP

U okviru prekograničnog projekta Hrvatska – Srbija „The case for zero waste“ – Stvaranje društva bez otpada, čiji nosilac je JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica, a partneri Ekološki klub Grada Sremska Mitrovica, Grad Sremska Mitrovica i CEKOR, u našem Gradu postavljena su mini eko–ostrva.

Рециклажна острва

Reciklažno ostrvo u naselju Matije Huđi - pijaca

THE CASE FOR ZERO WASTE - logos UP

Postavljeni kontejneri za reciklažu

Postavljeni kontejneri za reciklažu

THE CASE FOR ZERO WASTE - logos UP

Na 32 reciklažna ostrva koja su postavljena u svim stambenim naseljima u gradu, danas su postavljeni tipski kontejneri za primarnu selekcija otpada.

Gospodarenje otpadom u Evropskoj Uniji

Gospodarenje otpadom u Evropskoj uniji

THE CASE FOR ZERO WASTE - logos UP

Sremska Mitrovica – U hrvatskom gradu Osijeku, u Velikoj Vijećnici Osiječko – baranjske županije juče je održana zajednička konferencija komunalnih preduzeća “Unikom d.o.o.” iz Osijeka i JKP “Komunalije” iz Sremske Mitrovice pod nazivom “Gospodarenje otpadom u EU”.

1.000 KOMPOSTERA NA POKLON GRAĐANIMA SREMSKE MITROVICE

1.000 KOMPOSTERA NA POKLON GRAĐANIMA SREMSKE MITROVICE

THE CASE FOR ZERO WASTE - logos UP

Obaveštavamo Građane Sremske Mitrovice, da je u okviru projekta “Stvaranje društva bez otpada”, otpočelo prijavljivanje za dodelu 1.000 kompostera na poklon individualnim domaćinstvima.