Menadžment

UPRAVLJAČKA STRUKTURA PREDUZEĆA

Nadzorni odbor Ime i prezime Telefon Ostala angažovanja – funkcije
Predsednik nadzornog odbora Dejan Stepanović 022 624500 Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica doo Sremska Mitrovica
Član nadzornog odbora Branko Kozlina 022 624500 Poslovođa u sektoru Parking servis u JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica
Član nadzornog odbora Nenad Marijanac 022 624500 Nadzornik u pristupnoj mreži, MTS – Telekom Srbija, Supernova

 

Dejan Stepanović, predsednik

Obrazovanje: Diplomirani inženjer poljoprivrede

RADNO ISKUSTVO

  • Od 2013 Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica doo Sremska Mitrovica – rukovodilac savetodavne i stručne službe organizacija ratarske proizvodnje na oglednom polju, organizacija poslovanja i rada savetodavne službe…
  • Od 2012 do2013 Raiffeisen agro doo Beograd organizacija i izvođenje semenske proizvodnje(semenski kukuruz i suncokret)
  • Od aprila 2011 do 2012 “BoTo” doo Beograd – planiranje, proizvodnja, ispitivanje tržišta i  uzgajanje semenske robe, posebno semena uljane tikve  kao i prodaja iste, održavanje kontakta sa postojećim  klijentima i širenje  prodajne mreže kupaca, posebno izvoz na inostrano tržište (Slovenija).
  • “Advance poljoopskrba”-od januara 2008  do  februara 2011    manager kompanije
  • Od 2005 do januara 2008   manager filijale “Delta Generali”osiguranje
  • 2001-2005  vodeći komercijalista “Sremekspres” Sremska Mitrovica – sektor transport i turizam,
  • 1998-2001 VD direktora, stečajni upravnik i direktor  Transportnog preduzeća “Mitrotrans” Sremska Mitrovica pri  “Sremekspres” Sremska Mitrovica
  • 1994-1998 Javno komunalno preduzeće “Komunalije” Sremska Mitrovica, rukovodilac Radne jedinice
  • 1988-1994   Poljoprivredno preduzeće “Mitrosrem” Sremska Mitrovica,glavni tehnolog biljne proizvodnje uz prateće komercijalne poslove

Branko Kozlina, član

Obrazovanje: diplomirani vojni inžinjer mašinstva

U dosadašnjem periodu radio sam u sledećim ustanovama i preduzećima:

  • Od 1980 do 1995 godine u Centru Visokih Vojnih Škola  kao asistent i predavač na vojnotehničkom fakultetu na predmetu elektrohidrauličkih i pneumatskih servosistema,
  • Od 1996 do 2003 godine u DP „Mitros“ kao:
   • referent tehničke pripreme proizvodnje
   • rukovodioc mašinske službe u održavanju i proizvodnji
   • tehnički direktor DP „Mitros“
  • Tehnički direktor od 2003 do marta 2008 godine  u Kompaniji „Luki Komerc“ AD  IGM Ruma (industrija građevinskog materijala)
  • Od marta do juna 2009 godine radim u Direkciji za izgradnju grada kao rukovodilac za infrastrukturu u seoskim mesnim zajednicama.
  • Od juna 2009.godine do 24.05. 2012 radim u JKP „Komunalije“ na radnom mestu šef
   • rukovodilac sektora parking servis.
   • poslovođa sektora parking servis

Nenad Marijanac, član

Obrazovanje: Diplomirani ekonomista

  • 1995 – sada  MTS – Telekom Srbija, Supernova
   • Nadzornik u pristupnoj mreži
   • Šef poslovnica MTS, MTS BANKA : Sremska Mitrovica , Ruma, Šid
   • Koordinator prodaje MTS, Supernova : Južno Bački okrug , Sremski okrug