Menadžment

UPRAVLJAČKA STRUKTURA PREDUZEĆA

Nadzorni odbor Ime i prezime Telefon Ostala angažovanja – funkcije
Predsednik nadzornog odbora Nenad Marijanac 022 624500 Nadzornik u pristupnoj mreži, MTS – Telekom Srbija, Supernova
Član nadzornog odbora Branko Kozlina 022 624500 Poslovođa u sektoru Parking servis u JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica
Član nadzornog odbora Nikola Gvozdenović 022 624500 Izvršni dir. JKP “Toplifikacija”

 

Nenad Marijanac, predsednik nadzornog odbora

Obrazovanje: Diplomirani ekonomista

 • 1995 – sada  MTS – Telekom Srbija, Supernova
  • Nadzornik u pristupnoj mreži
  • Šef poslovnica MTS, MTS BANKA : Sremska Mitrovica , Ruma, Šid
  • Koordinator prodaje MTS, Supernova : Južno Bački okrug , Sremski okrug

Branko Kozlina, član

Obrazovanje: diplomirani vojni inžinjer mašinstva

U dosadašnjem periodu radio sam u sledećim ustanovama i preduzećima:

  • Od 1980 do 1995 godine u Centru Visokih Vojnih Škola  kao asistent i predavač na vojnotehničkom fakultetu na predmetu elektrohidrauličkih i pneumatskih servosistema,
  • Od 1996 do 2003 godine u DP „Mitros“ kao:
   • referent tehničke pripreme proizvodnje
   • rukovodioc mašinske službe u održavanju i proizvodnji
   • tehnički direktor DP „Mitros“
  • Tehnički direktor od 2003 do marta 2008 godine  u Kompaniji „Luki Komerc“ AD  IGM Ruma (industrija građevinskog materijala)
  • Od marta do juna 2009 godine radim u Direkciji za izgradnju grada kao rukovodilac za infrastrukturu u seoskim mesnim zajednicama.
  • Od juna 2009.godine do 24.05. 2012 radim u JKP „Komunalije“ na radnom mestu šef
   • rukovodilac sektora parking servis.
   • poslovođa sektora parking servis

Nikola Gvozdenović, član

Obrazovanje: Diplomirani ekonomista

Biografija:

 • Rođen sam 25.08.1956. godine u Šljivno Banja Luka, Republika Srpska, BIH. Osnovnu školu završavam u Čalmi, a Gimnaziju u Sremskoj Mitrovici.
 • Nakon završenog Ekonomskog fakulteta, radni odnos zasnivam u TP „Vojvodina“ Sremska Mitrovica. Imajući u vidu da je TP „Vojvodina“ po broju zaposlenih i prometu bila treća (3) trgovina u AP Vojvodina po veličini, bio sam u prilici da naučim i steknem radno iskustvo koje mi je pomoglo kasnije u mom radu.
 • Od 2012. godine radim u JKP „Topifikacija“ na radnom mestu izvršnog direktora za opšte , pravne i komercijalne poslove