Nabavka dobara u otvorenom postupku- Kamion za odvoz i deponovanje komunalnog otpada – podizač

1.Odluka o dodeli ugovora

JN OP – D – 4/19

Kamion za odvoz i deponovanje komunalnog otpada