Postupci u slučaju smrti

Kada se dogodi smrtni slučaj u kući ili stanu postupak je sledeći:

 • Nazvati Hitnu medicinsku pomoć ili mrtvozornika radi utvrđivanja činjenice smrti
 • Nakon što Hitna ili mrtvozornik utvrdi činjenicu smrti, izda potvrdu o smrti, pristupa se lično prijavi smrti I zakazivanju sahrane u pogrebnoj službi JKP “Komunalije” (Stari Šor 94 Sremska Mitrovica, do 19 h svakim danom) ili, poziva se služba za preuzimanje i prevoz pokojnika iz kuće ili stana radi prevoza pokojnika u gradsku mrtvačnicu (rashladnu komoru) na telefon 022/623-110 (do 19 h) ili 064/8239-121, 069/8239-133
 • U zavisnosti kad je smrt nastupila, pokop se mora organizovati najkasnije u roku 24 sata od nastupanja smrti
 • Ukoliko će pokojnik biti pokopan na jednom od grobalja na području grada Sremske Mitrovice, potrebno je odrediti vreme (termin) pokopa, izabrati opremu za pokop i dogovoriti sve ostale detalje u svezi organizacije pokopa u Pogrebnoj službi JKP “Komunalije”- Stari Šor 94 Sremska Mitrovica, tel.: 022/623-110 radnim danom od 07:00 – 19:00; subotom od 07:00 – 19:00 sati i nedjeljom od 07:00 – 19:00 sati.
 • U Pogrebnoj službi JKP “Komunalije” dogovoriti sve detalje s nadležnom upravom groblja oko grobnog mesta, mesta gde će se izvršiti pokop pokojnika te sve ostale detalje vezane za pokop te upis pokojnika u Evidenciju umrlih – poneti lične dokumente od pokojnika
 • Za obred na sahrani obavestiti Crkvenu Opštinu ili katoličku Župu u kojoj je pokojnik za života bio član
 • Sve dokumente koji se odnose na prijavu smrtnog slučaja, odneti kod Matičara SO Sremska Mitrovica, u Mesnu zajednicu sela (ako je pokojni preminuo na teritoriji sela) (ili predati nadležnoj službi JKP radi prijave i upisa pokojnika u Matičnu knjigu umrlih- izdavanje Umrlice)
 • Račun za pogrebnu opremu i pružene usluge, ukoliko je pokojnik bio zdravstveno osiguran, zajedno s Ličnom kartom, zadnjim čekom penzije osigurane osobe odnijeti u fond PIO radi ostvarivanja prava na pokriće dela troškova sahrane.

Kada se dogodi smrtni slučaj u zdravstvenoj ustanovi – Kliničkoj bolnici, postupak je sledeći:

 • Javiti se na odlenje Zdravstvenog centra na kome je pokojni preminuo i dati sve potrebne podatke o pokojniku kako bi se mogla izvršiti prijava Matičnoj službi
 • Sa Potvrdom o smrti javiti se osoblju prosekture u Bolnici
 • Ostaviti u Prosekturi odeću u kojoj će pokojnik biti pokopan
 • U pogrebnoj službi (Stari šor 94, tel.: 022/623-110) odrediti dan i vreme pokopa, odabrati pogrebnu opremu i dogovoriti sve detalje oko preuzimanja, prevoza i pokopa pokojnika
 • Za obred na sahrani obavestiti Crkvenu Opštinu u kojoj je pokojnik za života bio član
 • Na groblju na kojem će se obaviti pokop dogovoriti sve detalje s nadležnom službom groblja oko grobnog mesta, mesta gdje će se izvršiti pokop pokojnika te sve ostale detalje vezane za pokop te upis pokojnika u Registar umrlih.
 • Račun za pogrebnu opremu i pružene usluge, ukoliko je pokojnik bio zdravstveno osiguran, zajedno s Ličnom kartom osigurane osobe odnijeti u Fond PIO radi ostvarivanja prava na pokriće dela troškova pokopa

KAKO POSTUPITI U SLUČAJU KAD SE SUMNJA U NASILNU I NEPRIRODNU SMRT:

 • Ukoliko se dogodi smrtni slučaj osobe koja je živela sama u kući ili stanu, ili koja se u trenutku nastupa smrti nalazila sama u kući ili stanu obvezno pozvati policiju radi utvrđivanja činjenice smrti i okolnosti pod kojima je do smrti došlo, odnosno kako bi se utvrdili da li je umrla osoba prirodnom ili nasilnom smrti. Isto tako je potrebito postupiti u slučaju počinjenog ubistva ili samoubistva (vatrenim ili drugim oružjem, vešanjem, utapanjem i sl.)

OSTAVINSKI POSTUPAK:

 • Nakon prijave činjenice smrti, Matična služba obaveštava nadležni sud koji po službenoj dužnosti pokreće ostavinski postupak iza pokojnika, ukoliko je bio vlasnik nekretnina ili pokretnina, novčanih primanja i sl. Nekretninom se između ostaloga smatra i grob. Ukoliko je pokojnik bio korisnik groba potrebno je od nadležne uprave groblja tražitii potvrdu iz Evidencije groblja koja služi za ostavinski postupak.

GODIŠNJA GROBNA NAKNADA:

 • Godišnja grobna naknada temelji se na Zakonu o sahranjivanju (Službeni list SRS 20/77) a propisana je Odlukom o sahranjivanju (Sl. Glasnik Opština Srema 18/01).
 • Godišnja grobna naknada plaća se za svaki grob bez obzira da li je u grob izvršen pokop ili nije. Visina godišnje grobne naknade ovisi o vrsti grobnog mjesta. Godišnja grobna naknada plaća se jedanput godišnje a po dobijenoj uplatnici od strane uprave groblja. Neredovno plaćanje godišnje grobne naknade za sobom povlači obračun zateznih kamata a neplaćanjem iste smatra se da je grob napušten. Takvim grobovima slobodno raspolaže uprava groblja ukoliko je od dana zadnjeg pokopa u grob proteklo 10 godina, odnosno ukoliko je od zadnjeg pokopa u grobnicu proteklo 10 godina.