Održavanje higijene

Gradska plaža

ZAPOSLENI

Održavanje higijene na javnim površinama grada u okviru koje se formiraju 2 službe:

Higijena grada i
Mašinsko čišćenje i pranje grada.
Sektor ima 29 zaposlenih.
Rukovodilac: Željko Stokanov
Organizaciona šema

DELATNOST:


Radnici ovog sektora održavaju i čiste površinu od oko 95,885 m2.
Osnovna delatnost je održavanje higijene i čistoće grada i održavanje čistoće stambenih zgrada:

 • Pranje ulica šmrkovima iz cisterne (sa čišćenjem slivnika) i rad čistilice – ukupna površina za pranje 126.700 m2 (dva puta nedeljno – ukupno 41.960 m2, jedan put nedeljno 58.590 m2, tri puta nedeljno 26.150 m2);

 • Čišćenje javnih povšina – ukupno 95.885 m2 (svaki dan – ukupno 55.020 m2, svake nedelje – ukupno 40.865 m2);
 • Pročišćavanje ulica – ukupno 123.500 m2 (dva puta nedeljno – ukupno 88.680 m2, jedanput nedeljno – ukupno 34.820 m2);
 • Čišćenje rigola – ukupno 780 m2;
 • Održavanje higijene javnih površina sakupljanjem otpadaka – ukupno 146.402 m2, svakodnevno 23.936 m2, 1 put nedeljno 122.466 m2;
 • Sakupljanje lišća na javnim površinama – ukupno 116.946 m2;
 • Održavanje arterskih bunara i česmi -ukupno 11;
 • Uklanjanje životinja lutalica – ukupno 490;
 • Uklanjanje divljih deponija;
 • Održavanje plaže;
 • Održavanje higijene zajedničkih prostorija u stambenim zgradama;
 • Zimska služba, čišćenje snega 34.670 m2;
 • Prolećno i jesenje uređenje grada – ukupno 165.642 m2;
 • Godišnje manifestacije;
 • Dekoracija grada…

Pogledajte:
Godišnji plan rada javne higijene (pranje, čišćenje po ulicama)
Evidenciju zgrada za koje vršimo usluge čišćenja zajedničkih prostorija
CENOVNIK USLUGA

VOZNI PARK

 • Čistilica za trotoare “Jonston”
 • Autočistilica “Dulevi 2000-Evolution”
 • Traktor IMT-539
 • Putničko vozilo Zastava 101
 • Kamion sa hidrauličnom platformom
 • Kiper kamion 3,5 t Zastava
 • Kamion sa trokrako-zglobnom teleskopskom korpom
 • Službeno vozilo Dacia Logan Ambiance 1.2 16V
 • Službeno vozilo Dacia Logan Ambiance 1.2 16V

Mitrovačka plaža 2014.

Ove godine je zbok visokog vodostaja reke Save, sezona kupanja na Mitrovačkoj plaži kasnila 20 dana. Zvanično je otvorena plaža 1. jula.

Radnici JKP „Komunalija“ su imali veliki obim posla na uređenju plaže, jer je nakon poplavnog talasa ostala ogromna količina mulja i nanosa. Radilo se na uklanjanju mulja, čišćenju svih delova, farbanju, nasipanju šljunka. Nakon završetka radova i tehničkog prijema, Mitrovačka plaža je zablistala.

Čuvarska, spasilačka i medicinska služba će biti aktivne celu sezonu. Čuvari dežuraju 24 časa, dok je pet spasilaca dežurno od 09 do 20 časova.

Novina na plaži je teretana na otvorenom koja pruža mogućnost svakom posetiocu da se rekreira, dok je najmlađima dostupna igraonica sa najmodernijim mobilijarom.

INVESTICIJE

 • Kiper kamion 3,5 t Zastava
 • Kamion sa trokrako-zglobnom teleskopskom korpom
 • Službeno vozilo Dacio Logan Ambiance 1.2 16V
 • Službeno vozilo Dacia Logan Ambiance 1.2 16V
 • Prikolica Zmaj Z 430