Gradska čistoća

Gradska čistoća

ZAPOSLENI

Gradska čistoća u okviru koje se formiraju 2 službe:
Odvoz i deponovanje smeća i
Održavanje voznog parka.
Sektor ima 42 zaposlena.
Rukovodilac: Ranko Jakovljević

Organizaciona šema

DELATNOST

Broj korisnika koje opslužuje su:

  • 1.356 pravnih lica
  • 18.423 fizička lica

Broj domaćinstava koja koriste usluge ovog sektora je 14.044 u individualnom i 3.480 u kolektivnom smeštaju.

Količina smeća koju iznesu radnici ovog sektora na deponiju dnevno iznosi oko 215 m3, što je negde oko 53 t rasutog tereta.

Pogledajte:
Plan odnošenja smeća po danima i ulicama u Sremksoj Mitrovici

Plan odnošenja smeća po danima u selima opštine Sremska Mitrovica

CENOVNIK USLUGA

Spisak vozila u sektoru Gradska čistoća

RB Vozilo Godina proizvodnje Masa vozila [t] Nosivost vozila [t] Broj tura/dan
1. Mercedes 1823 – atego 2003. 18.350 11.250 2+3
2. FAP 1828 2006. 18.000 12.920 2+3
3. VOLVO FL 180 2001. 12.940 7.940 2+3
4. Mercedes 1622 1987. 16.000 10.450 2+3
5. Mercedes 1823 – axor 2007. 11.100 6.900
6. TAM 130 (sandučar) 1991. 11.100 5.050 2/3
7. FAP 1314 (cisterna) 1984. 13.700 5.900
8. TAM 130 plavi (podizač) 1988. 11.500 5.080  5-9
9. Zastava 101 skala 2007. 820
10. Mercedes 1824 – axor 2008. 11.065 6.035  2-3
11. FAP 1921 1998. 19.000 12.500 2-3
12. Buldožer TG 140 1986.
13. VOLVO ATRIK FES 42R 2012. 12.500 6.500
- 10 specijalnih vozila kamiona smećara (2 podizača, 3 kamiona sa rotacionim i 5 sa sistemom potisne ploče za nabijanje smeća)

 SUDOVI ZA PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

 • kontejneri 1,1 m3 (pocinkovani) – 400
 • kontejneri 5 m3 (čelik) – Ukupno 15
 • kontejner za papir (plastični PLAVI) – 14
 • kontejneri 1,1 m3 (plastični ZELENI) – 15
 • metalni kavezi za PET ambalažu – 150

ODLAGANJE OTPADA

Odlaganje otpada vrši se na Regonalnu deponiju “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica, udaljenu 8 km od Grada Sremska Mitrovica, koja vrši poslove pretovara, transporta, deponovanja čvrstog komunalnog otpada i upravljanje sekundarnim sirovinama sa teritorija gradova Sremska Mitrovica i Šabac.

INVESTICIJE

U periodu od početka 2012. godine Sektor “Gradska čistoća” je osavremenjen i unapređen nabavkom kamiona smećara sa nadogradnjom.

NABAVKE U PERIODU OD 2012. GOD.

Kamion smećar Volvo sa nadogradnjom ATRIK FES 42R – 2012.

Nadogradnja autosmećara pot. ploča fab. br. 02.16.161 – 2012.

Perač HDEm 941 HW topla – 2013.

Ručna presa FP-185 sa umecima – 2013.

U NAREDNOM PERIODU SE PLANIRA

 • Postavljanje 32 reciklažna ostrva – reciklažna ostrva će se sastojati od tri vrste kontejnera – za papir (plavi), karton (crveni) i PET ambalažu (žuti)
 • Kupovina 2 nova kamiona smećara