ПОЗИВ СВИМ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА ДА ИЗМИРЕ СВОЈА ДУГОВАЊА КОЈА ИМАЈУ ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ

JKP logo ćirilični

Јавно комунално предузеће „Комуналије“ из Сремске Митровице оглашава да је Одлуком Надзорног одбора предузећа одобрен репрограм дуга свим корисницима услуга предузећа на иницијативу руководства предузећа.

Сва лица која имају дуговања према ЈКП “Комуналије” могу се јавити надлежној служби на адреси седишта предузећа ул. Стари Шор бр. 114 Сремска Митровица како би закључили споразум о репрограму дуга најкасније до 30.04.2018. године. Стари дуг подразумева дуговања доспела на дан 31.01.2018. године, а која су неизмирена до 28.02.2018. године.

Ово је финални репрограм и последња прилика да неплатише реше нагомилане дугове, јер ће предузеће након истека рока који је остављен покренути поступка принудне наплате потраживања пред надлежним органима.

Стара дуговања могу да се, зависно од висине дуга, измире у рaтама (до 10 једнаких месечних рата).

Током репрограма не обрачунава се камата на износ репрограмираног дуга.

Споразум о репрограму могу закључити сви дужници, па и они који су утужени и они код којих је покренута принудна наплата, али уз услов да предузећу надокнаде све трошкове поступка.

Сви дужници који су раније потписали споразуме о репрограму, ако желе, могу да се јаве како би споразум прилагодили новим повољнијим условима измирења дуга.

Ако купац не измири две узастопне рате, уговор о репрограму биће раскинут и обрачунаће се целокупан дуг с каматом као да споразум није ни закључен.

Сва потребна обавештења и информације могу се добити у Дирекцији предузећа на адреси Стари Шор бр. 114 Сремска Митровица.