Kontakt


Прикажи ЈКП Комуналије на већој мапи

DIREKCIJA

Adresa: Stari šor 114
22000 Sremska Mitrovica
Telefon: +381 22 624 500
Fax: +381 22 624 521
E-mail jkp.komunalije@gmail.com
E-mail (INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA) komunalije.info@gmail.com

 

SEKTORI

Sektor Gradska čistoća
(i mašinska baza)
022 629 120
Bul. Konstantina Velikog bb
Sekor Gradsko zelenilo 022 621 924
Stari šor 94
Sektor Održavanje higijene na javnim površinama 022 621 924
Stari šor 94
Sektor Pogrebne usluge
(i prodavnica pogrebne opreme)
022 623 110
Stari šor 94
Sektor Gradska pijaca 022 621 904
Puškinova
Sektor Zoohigijena 069 712 475
Bul. Konstantina Velikog bb
Sektor Parking servis 022 621 436
Zanatlijska 4
Depo parking servisa 022 629 123
Bul. Konstantina Velikog bb (do same pruge)
Sektor Administracija 022 624 500
Stari šor 114 (sektor Administracije smešten je u prostorijama Direkcije)

 

Marketing služba

Referent za odnose sa javnošću i evidenciju korisnika usluga: Tamara Milković

Postavite pitanje, pošaljite primedbu na naš rad ili tražite zahtev za nekom uslugom…

Popunite donji formular i pošaljite, trudićemo se da Vam u najkraćem roku odgovorimo!

Ime i prezime:
Kontakt:
(telefon ili e-mail)
Pitanje/primedba/zahtev: