Plaža 2017

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2017. god.

Novi kamion za odnošenje smeća

Novi kamion za odnošenje smeća

JKP Komunalije Sremska Mitrovica

Novi kamioni

Traktor za košenje trave

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2016. god.

Nova čistilica JONSTON

Gradska čistoća

Održavanje higijene - zaposleni

Nove kante u centru Grada

Obnavlja se komunalna mehanizacija

Reciklažna ostrva

Ekološke igre za očuvanje planete

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Reciklaža PET-a

Održavanje higijene

Projekat „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA

The Case for Zero Waste - Završena obuka edukatora

Tržnica

Groblje

Nova usluga JKP Komunalija

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Carska palata

Sremska Mitrovica - Fontana cvet

Sremska Mitrovica - Gradska kuća

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

 

Category Archives: Tenderi

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученим уговорима за јавну набавку добара у отвореном поступку РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ПОНОВО ЈН ОП – Д – 2/18: ПАРТИЈА 4 – резервни делови за теретни програм “VOLVO”

Motor

Обавештење o закљученим уговорима за јавну набавку добара у отвореном поступку резервни делови,уградња резервних делова и сервисирање за моторна возила и радне машине за моторна возила-ПОНОВО-JН-OП-Д-2/18 обликована у 5 партија

Dokumente mozete preuzeti klikom na link

Dokument broj 2

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ – ПОНОВО ЈН ОП – Д – 2/18 – ОБЛИКОВАНУ У 5 ПАРТИЈА –

Preuzmite dokument klikom na link

Одлука о додели уговора за јавну набавку добара у отвореном поступку КАМИОН ЗА ОДВОЗ И ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЈН ОП – Д – 1/18

Kamion za odvoz i deponovanje smeća

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученим уговорима за јавну набавку добара у отвореном поступку РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ПОНОВО ЈН ОП – Д – 2/18

Motor

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р.С. број 124/12, 14/2015, 68/2015) ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“ ОБЈАВЉУЈЕ

ПОЗИВ Понуђачима за подношење понуда за набавку добара у отвореном поступку МОТОРНА ГОРИВА ЈН ОП – Д – 4/18

Image courtesy of Ben Schonewille at FreeDigitalPhotos.net

Комисија за спровођење поступка јавне набавке ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице на основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12, 14/15 и 68/15 “) објављује

Obaveštenje o produženju roka za prijem ponuda za javnu nabavku dobara

Obaveštenje o produženju roka za prijem ponuda za javnu nabavku dobara – otvoreni postupak

KAMION ZA DEPONOVANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA

obaveštenje o produžetku roka klik na link Обавештење о продужењу рока ѕа достављање понуда- камион

izmenjena i dopunjena konkursna dokumentacija klik na link Измењена и допуњена конк документација 19.07.2018

Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku

Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku

KAMION ZA ODVOZ I DEPONOVANJE KOMUNALNOG OTPADA

klik na link Odgovor na pitanja kamion 2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara u otvorenom postupku

Резервни делови, уградња резервних делова и сервисирање за моторна возила и радне машине  - обликована у 17 партија

partija 6 klik na linkObaveštenje o zaključenom ugovoru – Rez. delovi – PARTIJA 6

partija 8 klik na linkObaveštenje o zaključenom ugovoru – Rez. delovi – PARTIJA 8

partija 14 klik na link Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Rez. delovi – PARTIJA 14

partija 17 klik na link Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Rez. delovi – PARTIJA 17

Poziv ponuđačima za podnošenje ponuda za nabavku dobara u otvorenom postupku

Poziv ponuđačima za podnošenje ponuda za nabavku dobara u otvorenom postupku

Kamion za odvoz i deponovanje komunalnog otpada

poziv klik link kamion 1

konkursna dokumentacija klik linkKONKURSNA DOKUMENTACIJA – Smećar putem finansijskog lizinga- 2018