Dokumenat vezan za već pokrenutu Javnu nabavku dobara male vrednosti

ELEKTRIČNA ENERGIJA JN MV – D – 1/20

1.Odluka o dodeli ugovora

 

20191202115237 02.12.2019