Realizacija programa poslovanja za 2022. godinu

I kvartal 2022

II kvartal 2022

III kvartal 2022

IV kvartal 2022