Saopštenja za javnost

PROJEKAT – “KULTURAN U SAOBRAĆAJU

JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica u okviru promovisanja rada “Parking servisa” organizovalo je edukativni projekat “Kulturan u saobraćaju” u saradnji sa tri osnovne škole: OŠ “Jovan Jovanović – Zmaj” Sremska Mitrovica, OŠ “Triva Vitasović – Lebarnik” Laćarak i OŠ “Dobrosav Radosavljević – Narod” Mačvanska Mitrovica.

Učenici od I do IV razreda su konkurisali grupno (razred sa učiteljicom) likovno-literarnim radom na temu konkursa. Učenici su izrazili svoju kreativnost, pa je na adresu JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica pristiglo mnogo uspešnih radova. Iako su svi učesnici u projektu i pobednici i nagrađeni, propozicije nalažu da se proglase tri najuspešnija dečija ostvarenja, tako da je komisija JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica odlučila:

 1. Prvo mesto je osvojilo odeljenje III-1 sa učiteljicom Dragicom Vukolić
  OŠ “Triva Vitasović – Lebarnik” Laćarak
 2. Drugo mesto je osvojilo odeljenje III-2 sa učiteljicom Oliverom Žilić
  OŠ “Dobrosav Radosavljević – Narod” Mačvanska Mitrovica
 3. Treće mesto je osvojilo odeljenje II-1 sa učiteljicom Jelenom Krstić
  OŠ “Jovan Jovanović – Zmaj” Sremska Mitrovica

Za svako od tri nagrađena odeljenja tj. škole obezbeđene su vredne nagrade televizor marke DAEWOO i DVD marke SAMSUNG.
Svi učenici (učesnici u projekta) sa svojim učiteljicama i direktorima škola prisustvovali su izložbi radova i dodeli zahvalnica i nagrada.

POČETAK NAPLATE PARKIRANJA

Javno komunalno preduzeće “Komunalije” Parking servis Sremska Mitrovica obaveštava korisnike usluge parkiranja da će od 04.05. 2009. godine početi sa izdavanjem doplatnih karata za parkiranje svima koji ne budu poštovali odredbe Gradske odluke o javnim parkiralištima, a tiču se prekoračenja vremena parkiranja, ne plaćanje parkiranja, ne poštovanje vertikalne i horizontalne signalizacije na parkiralištu i slično.

Pored naplate parkinga putem slanja SMS poruke, od 04. maja 2009. godine parking karte se mogu kupiti na kioscima “Štampe”, “Future” i ” Srempress-a” u Sremskoj Mitrovici i na taj način izvršiti plaćanje parkiranja.

Molimo sve korisnike naše usluge parkiranja, da prilikom plaćanja usluge slanjem SMS poruke, obavezno sačekaju potvrdnu, povratnu poruku koja je dokaz da je uplata parking mesta izvršena.

IZVOD IZ ODLUKE O NOVOM NAČINU NAPLATE PARKIRANJA U SREMSKOJ MITROVICI

Pogledajte najvažnije članove iz odluke o javnim parkiralištima, donetoj 4. marta 2009. godine na Skupštini grada.

POTPISANI UGOVORI SA MOBILNIM OPERATERIMA

Tokom januara 2009. godine potpisani su Ugovori o poslovno tehničkoj saradnji na pružanju usluge “m-parking” sa dva nacionalna mobilna operatera – Telenorom i VIP-om.

Potpisivanje ovih ugovora stvorena je osnova za implementaciju elektronske naplate naknade za parkiranje putem SMS poruka na posebnim parkiralištima u Sremskoj Mitrovici.

Mobilni operateri su se obavezali da će, pored usluge naplate parkiranja slanjem SMS poruka na odgovarajuće kratke brojeve, omogućiti i kontrolu plaćanja ove usluge ovlašćenim radnicima JKP “Komunalija”. To znači da će kontrolori Parking servisa u svakom momentu moći izvršiti proveru da li je korisnik parkirališta izvršio uplatu naknade za parkiranje putem SMS-a.

Mobilni operateri će naplaćivati, po sopstvenim tarifama, svaku poslatu SMS poruku, uz koju će se naplaćivati i naknada za korištenje parking mesta, koja će zavisiti od zone u kojoj se vozilo parkira.

Ostaje još da se potpiše ugovor sa trećim nacionalnim operaterom mobilne telefonije – Telekomom, čime će se obezbediti potpuna pokrivenost i omogućiti korisnicima parkinga da SMS poruke za uplatu naknade parkiranja šalju sa bilo koje GSM mreže operativne u Srbiji – 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066 i 069.

POTPISIVANJE UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI SA NOVOSADSKIM “PARKING SERVISOM”

Dana 28.11.2008. godine JKP “Komunalije” iz Sremske Mitrovice i JKP “Parking servis” iz Novog Sada, na osnovu međusobno potpisanog Protokola o poslovnoj saradnji od 21.10.2008. godine, zaključuju Ugovor o poslovnoj saradnji.

Predmet Ugovora je unapređenje organizacije parkiranja vozila i poboljšanje naplate parkiranja u Sremskoj Mitrovici što će se realizovati korišćenjem informacionog sistema za naplatu i kontrolu parkiranja putem SMS poruka, koje koristi JKP “Parking servis” Novi Sad.

Za implementaciju informacionog sistema stručni ljudu JKP “Parking servis” Novi Sad će izvršiti uvođenje nekoliko podsistema:

 • Za plaćanje naknade za parkiranje putem mobilnih telefona, uz izdavanje elektronske potvrde o uplati sa brojem transakcije i podsetnikom u obliku SMS poruke pre isteka plaćenog vremena parkiranja;
 • Za kontrolu parkiranja putem prenosivih računara koji ima mogućnost kontrole uplaćenog parkiranja putem SMS-a;
 • Za administraciju i praćenje celokupnog rada službe Parking servisa JKP “Komunalije” koji obezbeđuje obradu naloga izdatih doplatnih karata, blagajničko poslovanje i upravljanje službenim licima koji će vršiti kontrolu parkiranja.

Implementacija sistema obuhvata instalaciju informacionog sistema, uvođenje i obuku službenih lica našeg preduzeća i izrada baze podataka. JKP “Parking servis” Novi Sad ostaje u obavezi da obezbedi punu funkcionalnost i održavanje informacionog sistema, kao i tehničku podršku vezanih za eksploataciju.

JKP “Komunalije” će za potrebe realizacije ovog Ugovora izvršiti nabavku potrebne informatičke opreme, čija se vrednost procenjuje na 11.000 €. Isto tako, u najskorije vreme potpisaće se i ugovori sa sva tri nacionalna operatera mobilne telefonije, čime će se steći uslovi za početak plaćanja naknade za parkiranje putem SMS poruka.

<<Povratak na stranicu Parking servisa