Način plaćanja

NAČIN PLAĆANJA SMS PORUKOM

 1. Ukucati u tekst poruke kompletan registarski broj Vašeg vozila bez razmaka i specijalnih znakova – na primer: SM123AA
 2. Pošaljite poruku (u zavisnosti u kojoj ste zoni) na broj:
  8221 za zonu I (crvenu zonu) ili 8224 za celodnevno parkiranje u ovoj zoni
  8222 za zonu II (zelenu zonu) ili 8225 za celodnevno parkiranje u ovoj zoni
  8223 za zonu III (žutu zonu) ili 8226 za celodnevno parkiranje u ovoj zoni
 3. Ubrzo ćete dobiti poruku sa obaveštenjem o plaćenom parkingu. Poruku sa obaveštenjem o plaćenom parkingu sačuvajte do isteka vremena parkiranja.
 4. Poruku upozorenja dobićete pet minuta pre isteka vremena parkiranja, kako bi Vaše vozilo pomerili sa parkinga ili produžili parkiranje.
  Za svaki naredni sat parkiranja ponoviti postupak.

Svaka poruka na navedene brojeve telefona obezbeđuje Vam jedan sat parkiranja. Poruke se mogu poslati u bilo kojoj mreži mobilnih operatera MTS, VIP i TELENOR.

NAČIN PLAĆANJA PARKING KARTOM

 1. Parking karte možete kupiti u kioscima i ostalim maloprodajnim objektima koji imaju istaknuto vidno obaveštenje o prodaji.
 2. Parking kartu takođe možete kupiti na blagajni Parking servisa, ul. Zanatlijska br. 4.
 3. Parking kartu označiti i postaviti prema uputstvu sa poleđine.

Korisnik je dužan da na parking karti ogrebe polje koje označava godinu, mesec i dan u kojem koristi parking mesto, te sat i minut u kojem je parkiranje započeto.

Parking kartu postaviti na vidno mesto sa unutrašnje strane vetrobranskog stakla Vašeg vozila da kontrolor može da utvrdi kada ste započeli parkiranje.

 

 

 

 

<<Povratak na stranicu Parking servisa