Dokument vezan za već pokrenutu Javnu nabavku dobara u otvorenom postupku MOTORNA GORIVA JN OP – D – 2/20

1. Odluka o dodeli ugovora

motorna goriva 04.08.2020