dokument vezan za već pokrenutu Javnu nabavku dobara u otvorenom postupku Rezervni delovi, ugradnja rezervnih delova i servisiranje za motorna vozila JN OP – D – 1/20

1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 4
 dokument možete preuzeti ovde: rezervni delovi partija 4