dokumenta vezana za već pokrenutu Javnu nabavku dobara u otvorenom postupku REZERVNI DELOVI, UGRADNJA REZERVNIH DELOVAI SERVISIRANJE ZA MOTORNA VOZILA JN OP – D – 1/20

Obaveštenja o zaključenim ugovorima

rezervni delovi-1

rezervni delovi-2

rezervni delovi-3

rezervni delovi-4

rezervni delovi-5