Dokument vezan za već pokrenutu Javnu nabavku usluga ZDRAVSTVENE USLUGE NA PLAŽI JN MV – U – 3/20

1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Zdravstvene usluge na plaži 15.05.2020.