dokument vezan za već pokrenutu Javnu nabavku usluga USLUGE SPASILAČKE SLUŽBE I SLUŽBE OBEZBEĐENJA NAGRADSKOJ PLAŽI JN MV – U – 2/20

1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

dokument o zaključenom ugovoru usluge spasilačke službe i službe obezbeđenja na gradskoj plaži