Nova čistilica Za lepo lice Mitrovice

JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica serifikovano od strane međunarodnog sertifikacionog tela

Plaža 2017

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2017. god.

Novi kamion za odnošenje smeća

Novi kamion za odnošenje smeća

JKP Komunalije Sremska Mitrovica

Novi kamioni

Traktor za košenje trave

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2016. god.

Nova čistilica JONSTON

Gradska čistoća

Održavanje higijene - zaposleni

Nove kante u centru Grada

Obnavlja se komunalna mehanizacija

Reciklažna ostrva

Ekološke igre za očuvanje planete

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Reciklaža PET-a

Održavanje higijene

Projekat „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA

The Case for Zero Waste - Završena obuka edukatora

Tržnica

Groblje

Nova usluga JKP Komunalija

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Carska palata

Sremska Mitrovica - Fontana cvet

Sremska Mitrovica - Gradska kuća

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

 

Daily Archives: 06.04.2020

dokumenta vezana za novu Javnu nabavku usluga u otvorenom postupku ЈN ОP – U – 1/20 USLUGE USTUPANJA LJUDSKIH RESURSA OD STRANE PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOD NARUČIOCA

1.Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija

dokumnat vezan za već pokrenutu Javnu nabavku usluga male vrednosti USLUGE MOBILNOG OPERATERA JN MV – U – 1/20

1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

USLUGE MOBILNOG OPERATERA 27.03.2020

DOKUMENAT VEZAN ZA VEĆ POKRENUTU jAVNU NABAVKU USLUGA MALE VREDNOSTI USLUGE MOBILNE TELEFONIJE JN MV – U – 1/20

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Odluka mobilni operateri 27.03.2020

dokumenta vezana za Novu Javnu nabavku dobara male vrednosti PRIRODNI AGREGATI JN MV – D – 12/20

1.Poziv za podnošenje ponuda
2.Konkursna dokumentacija

dokumenta vezana za već pokrenutu Javnu nabavku dobara u otvorenom postupku rezervni delovi, ugradnja rezervnih delova i servisiranje za motorna vozila JN OP – D – 1/20

1.Izmene i Dopune konkursne dokumentacije
2.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda