dokumnat vezan za već pokrenutu Javnu nabavku usluga male vrednosti USLUGE MOBILNOG OPERATERA JN MV – U – 1/20

1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

USLUGE MOBILNOG OPERATERA 27.03.2020