Nova čistilica Za lepo lice Mitrovice

JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica serifikovano od strane međunarodnog sertifikacionog tela

Plaža 2017

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2017. god.

Novi kamion za odnošenje smeća

Novi kamion za odnošenje smeća

JKP Komunalije Sremska Mitrovica

Novi kamioni

Traktor za košenje trave

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2016. god.

Nova čistilica JONSTON

Gradska čistoća

Održavanje higijene - zaposleni

Nove kante u centru Grada

Obnavlja se komunalna mehanizacija

Reciklažna ostrva

Ekološke igre za očuvanje planete

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Reciklaža PET-a

Održavanje higijene

Projekat „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA

The Case for Zero Waste - Završena obuka edukatora

Tržnica

Groblje

Nova usluga JKP Komunalija

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Carska palata

Sremska Mitrovica - Fontana cvet

Sremska Mitrovica - Gradska kuća

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

 

Monthly Archives: May 2020

Novi kamion

JKP”KOMUNALIJE” je nastavilo sa obnovom voznog parka, pa se na usluzi gradjanima našao novi kamion auto-podizač za transport kontejnera od 5 i 7m3 .

Ovaj kamion će vršiti postavljanje uslužnih kontejera koje naši sugradjani iznajmljuju za odlaganje kabastog otpada.
 Sve informacije ukoliko želite da iznajmite uslužni kontejner možete dobiti na kontakt telefon 022/624500 lokal 10720200525_131913 20200525_132620 20200525_132733

dokumenta vezana za već pokrenutu Javnu nabavku dobara u otvorenom postupku REZERVNI DELOVI, UGRADNJA REZERVNIH DELOVAI SERVISIRANJE ZA MOTORNA VOZILA JN OP – D – 1/20

Obaveštenja o zaključenim ugovorima

rezervni delovi-1

rezervni delovi-2

rezervni delovi-3

rezervni delovi-4

rezervni delovi-5

Dokument vezan za već pokrenutu Javnu nabavku usluga ZDRAVSTVENE USLUGE NA PLAŽI JN MV – U – 3/20

1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Zdravstvene usluge na plaži 15.05.2020.

dokument vezan za već pokrenutu Javnu nabavku usluga USLUGE SPASILAČKE SLUŽBE I SLUŽBE OBEZBEĐENJA NAGRADSKOJ PLAŽI JN MV – U – 2/20

1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

dokument o zaključenom ugovoru usluge spasilačke službe i službe obezbeđenja na gradskoj plaži

Dokumenta vezana za već pokrenute javne nabavke usluga male vrednosti

1. ZDRAVSTVENE USLUGE NA PLAŽI  JN MV – U – 3/20
1.1. Odluka o dodeli ugovora
2. USLUGE SPASILAČKE SLUŽBE I SLUŽBE OBEZBEĐENJA NA GRADSKOJ PLAŽI
2.1. Odluka o dodeli ugovora

dokument vezan za već pokrenutu javnu nabavku usluga male vrednosti Usluge spasilačke službe i službe obezbeđenja na gradskoj plaži JN MV – U – 2/20

Pitanja i odgovori 1

usluge spasilačke službe pitanja i odgovori

Akt u okviru postupka nabavke usluga ljudskih resursa

dokument možete preuzeti ovde:

Ljudski resursi 06.05.2020

DEZINFEKCIJA

Danas je JKP “KOMUNALIJE” izvršilo dezinfekciju svih 6 dvorista objekata PU “Pčelica” pred povratak dece.

Dezinfekcija kruga Opšte bolnice se o dalje nastavlja, 2 puta dnevno , kao i gradske pijace.

IMG-09348deca862972446d32f3d4ec007fd-V[153] IMG-b9a060b0207f8a3988dd0f26203b0081-V[150] IMG-b645948cbfc41b9a8ab9918eafbcf8ef-V[151] IMG-826ff8b80ef0d18df57e86daf9167782-V[152]

dokument vezan za već pokrenutu Javnu nabavku dobara male vrednosti PRIRODNI AGREGATI JN MV – D- 12/20

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

prirodni agregati 04.05.2020.

Javne nabavke -Zdravstvene usluge na plaži i usluge obezbeđenja

Poziv i konkursna dokemantacija:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA- Usluge obezbedjenja na plazi – 2020

POZIV – Zdravstvene usluge na plazi – 2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA- Usluge obezbedjenja na plazi – 2020

POZIV – Usluge obezbedjenja na plazi – 2020