Nova čistilica Za lepo lice Mitrovice

JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica serifikovano od strane međunarodnog sertifikacionog tela

Plaža 2017

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2017. god.

Novi kamion za odnošenje smeća

Novi kamion za odnošenje smeća

JKP Komunalije Sremska Mitrovica

Novi kamioni

Traktor za košenje trave

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2016. god.

Nova čistilica JONSTON

Gradska čistoća

Održavanje higijene - zaposleni

Nove kante u centru Grada

Obnavlja se komunalna mehanizacija

Reciklažna ostrva

Ekološke igre za očuvanje planete

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Reciklaža PET-a

Održavanje higijene

Projekat „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA

The Case for Zero Waste - Završena obuka edukatora

Tržnica

Groblje

Nova usluga JKP Komunalija

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Carska palata

Sremska Mitrovica - Fontana cvet

Sremska Mitrovica - Gradska kuća

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

 

Daily Archives: 16.03.2020

OBAVEŠTENJE

 

JKP “KOMUNALIJE” SREMSKA MITROVICA JE ORGANIZOVALO RAD SLUŽBI NA OSNOVU UREDBE VLADE R SRBIJE I ODLUKE O PROGLAŠENJU VANREDNOG STANJA U R SRBIJI.

 

RAD NAŠEG PREDUZEĆA VRŠI SE U SKLADU SA PREPORUKAMA I U KOORDINACIJI SA ŠTABOM ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA SREMSKA MITROVICA.

 

OD SUTRA 17.03.2020. NA TERITORIJI GRADA VRŠIĆE SE KOMPLETNA DEZINFEKCIJA JAVNIH POVRŠINA , ODNOSNO PRANJE PUTEVA, AUTOBUSKIH STAJALIŠTA, KLUPA U PARKOVIMA, MOBILIJARA, DEZINFEKCIONIM SREDSTVOM NA BAZI HLORA.

 

SEKTOR GRADSKA PIJACA ĆE RADITI OD 7-13H

 

SEKTOR POGREBNE USLUGE ĆE VRŠITI ORGANIZACIJU SAHRANA U SKLADU SA NAREDBOM O ZABRANI OKUPLJANJA VIŠE OD 50 LJUDI

 

OSTALI SEKTORI RADE PO USTALJENOM RASPOREDU

logo_jpg_480x210

dokumenta vezana za već pokrenutu javnu nabavku dobara male vrednosti MOTORNI TRIMERI JN MV – D – 6/20

1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

dokumenta možete preuzeti ovde:

MOTORNI TRIMERI 13.03.2020-1

MOTORNI TRIMERI 13.03.2020-3

MOTORNI TRIMERI 13.03.2020-2

dokument vezan za već pokrenutu Javnu nabavku dobara male vrednosti Motorna ulja, maziva i sredstva za održavanje vozila JN MV – D – 10/20

1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

dokument možete preuzeti ovde:

Motorna ulja, maziva i sredstva za održavanje vozila 13.03.2020.

dokument vezan za već pokrenutu Javnu nabavku dobara male vrednosti ZAŠTITNA OBUĆA JN MV – D – 8/20

1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
dokumet možete preuzeti ovde:

dokument vezan za već pokrenutu Javnu nabavku dobara male vrednosti ČETKE ZA AUTOČISTILICE JN MV – D – 11/20

1. Odluka o dodeli ugovora

dokument možete preuzeti ovde:

ČETKE ZA AUTOČISTILICE 13.03.2020