dokument vezan za već pokrenutu Javnu nabavku dobara male vrednosti Motorna ulja, maziva i sredstva za održavanje vozila JN MV – D – 10/20

1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

dokument možete preuzeti ovde:

Motorna ulja, maziva i sredstva za održavanje vozila 13.03.2020.