Pitanja i Odgovori u vezi Konkursne dokumentacije za Javnu nabavku dobara male vrednosti PUTNIČKO VOZILO – 3 kom. JN MV – D – 11/18

Putničko vozilo

Poštovani,

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik R.S.” br. 124/12, 14/15 i 68/15) objavljujemo odgovore na postavljena pitanja potencijalnog ponuđača.

  1. Tekst sa pitanjima potencijalnih ponuđača glasi:

PITANJA:

Poštovani,

Molim Vas za izmenu konkursne dokumentacije. U modelu ugovora nije navedeno sledeće:

Da li će primalac lizinga dostaviti 4 blanko menice kao obezbeđenje po ugovoru?

Da li će se vozila kasko osigurati?

Takođe u članu 4. Modela ugovora (uslovi i način plaćanja) u poslednjoj rečenici navedeno je da će se PDV na kamatu plaćati odnosno finansirati kroz rate umesto platiti u prvom plaćanju.

ODGOVORI:

Primalac lizinga će dostaviti 4 blanko menice kao obezbeđenje po ugovoru.

Naručilac dobara (Primalac lizinga) će predmetna dobra Kasko osigurati.

Naručilac dobara (Primalac lizinga) će ispraviti tehničku grešku u članu 4.

Komisija za sprovođenje predmetne javne nabavke