Dokumenta vezana za već pokrenute javne nabavke usluga male vrednosti

1. ZDRAVSTVENE USLUGE NA PLAŽI  JN MV – U – 3/20
1.1. Odluka o dodeli ugovora
2. USLUGE SPASILAČKE SLUŽBE I SLUŽBE OBEZBEĐENJA NA GRADSKOJ PLAŽI
2.1. Odluka o dodeli ugovora