dokumenta vezana za Novu Javnu nabavku usluga male vrednosti USLUGE MOBILNOG OPERATERA JN MV – U – 1/20

1.Poziv za podnošenje ponuda
2.Konkursna dokumentacija
dokumenta možete preuzeti ovde: