dokument vezan za već pokrenutu nabavku dobara male vrednosti PRIRODNI AGREGATI JN MV – D – 12/20

1.Odluka o dodeli ugovora

odluka o dodeli ugovora Prirodni agregati