Dokument vezan za već pokrenutu javnu nabavku dobara u otvorenom postupku Rezervni delovi, ugradnja rezervnih delova i servisiranje za motorna vozila JN OP – D – 1/20

1. Odluka o dodeli ugovora

odluka o dodeli ugovora Rezervni delovi,ugradnja rezervnih delova