dokument vezan za već pokrenutu Javnu nabavku dobara male vrednosti PRIRODNI AGREGATI JN MV – D- 12/20

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

prirodni agregati 04.05.2020.